อบรม รถ ยก

ผู้เข้ารับการอบรมรถยก ได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการอบรมรถยก

รถโฟล์คลิฟท์หรือที่เรียกกันว่า รถยก ใช้สำหรับการขนย้ายวัตถุ อุปกรณ์สินค้าต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเอาไว้สำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุในระยะทางสั้นๆ รถโฟล์คลิฟท์หรือรถยกถูกพัฒนาไปอย่างมากในปัจจุบันและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องเรียนรู้วิธีการขับขี่และการใช้งานรถยกได้อย่างปลอดภัย ผ่านการอบรมรถยกกับสถาบันที่เชื่อถือได้ ปัจจุบันมีหลายๆ สถาบันที่ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นอกจากนั้นก็ยังได้รับมาตรฐาน ISO : 9001 ให้เป็นผู้จัดอบรมด้านความปลอดภัย โดยผู้เข้ารับการอบรมรถยกจะได้เรียนรู้มาตรฐานเกี่ยวกับรถยกในแต่ละชนิดและเทคนิคการเคลื่อนย้ายสินค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของรถยกด้วย ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 6 […]

Read more →