สมัครงานขอนแก่น

ทำงานโรงงาน สมัครงานขอนแก่น ไม่ได้มีดีแค่สายการผลิต

คงจะเห็นกันอยู่ตลอดว่ามีการประกาศรับบุคคลเข้าทำงานในสายการผลิตของโรงงานต่าง ๆ ซึ่งแรงจูงใจที่ทำให้ผู้คนอยากเข้าทำงานโรงงาน สมัครงานขอนแก่น มาจากจำนวนค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ ที่ค่อนข้างมาก จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ในการเปิดรับสมัครจะมีแต่กลุ่มงานสายการผลิต ในความเป็นจริงแล้วมีสายงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานที่เปิดรับสมัครอีกซึ่งก็ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการสูงเช่นกัน   สายงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน ได้แก่  1. สายงานบริหาร   เป็นสายงานที่จัดอยู่ในกลุ่มของผู้บริหาร มีจำนวนตำแหน่งงานน้อย คอยทำหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมทิศทางของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม แต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่ที่ประสบการณ์ของคุณด้วย เพราะนี่ถือเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนกิจการนั้นเอง  2. สายงานสนับสนุน   เป็นกลุ่มบุคคลที่จะคอยทำงานอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนงานของกลุ่มอื่น […]

Read more →