ผู้เข้ารับการอบรมรถยก ได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการอบรมรถยก

อบรม รถ ยก

รถโฟล์คลิฟท์หรือที่เรียกกันว่า รถยก ใช้สำหรับการขนย้ายวัตถุ อุปกรณ์สินค้าต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเอาไว้สำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุในระยะทางสั้นๆ รถโฟล์คลิฟท์หรือรถยกถูกพัฒนาไปอย่างมากในปัจจุบันและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องเรียนรู้วิธีการขับขี่และการใช้งานรถยกได้อย่างปลอดภัย ผ่านการอบรมรถยกกับสถาบันที่เชื่อถือได้

ปัจจุบันมีหลายๆ สถาบันที่ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นอกจากนั้นก็ยังได้รับมาตรฐาน ISO : 9001 ให้เป็นผู้จัดอบรมด้านความปลอดภัย โดยผู้เข้ารับการอบรมรถยกจะได้เรียนรู้มาตรฐานเกี่ยวกับรถยกในแต่ละชนิดและเทคนิคการเคลื่อนย้ายสินค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของรถยกด้วย

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 6 เรื่องที่สำคัญในการขับรถยก ดังนี้

 • จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้งานหรือการขับขี่รถยก
 • ข้อกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในงานขับรถยก
 • การตรวจสอบความพร้อมก่อนขับรถยก
 • อุบัติเหตุในการขับรถยก
 • ฝึกปฏิบัติและทดสอบคนขับก่อนให้ใบอนุญาตขับขี่รถยก
 • การบำรุงรักษารถยกเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

เทคนิคการบำรุงรักษารถยกและขับขี่อย่างมืออาชีพ

 • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการตรวจเช็คเครื่องยนต์รถยกประจำวัน
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สัญญาณเสียงในขณะขับรถในมุมอับ
 • เรียนรู้เทคนิคการดูกระจกโค้งเมื่อถึงจุดแยก
 • วิธีการสอดงาและมุมองศาสำหรับการยกสินค้า
 • ก่อนทำงานจะต้องมีการตรวจสอบรถยกเป็นประจำวัน
 • ผู้ขับรถยกจะต้องผ่านการอบรมรถยกและมีใบขับขี่รถยก
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงเทคนิคการคำนวณน้ำหนักสินค้าที่จะยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงสัญลักษณ์และป้ายเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานสากล

การอบรมรถยกนั้นแบ่งเป็นหลักสูตรต่างๆ เนื่องจากรถยกมีด้วยกันหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถยกเครื่องยนต์ รถยกไฟฟ้าอบรมรถยกแบบยืนขับ อบรมรถลากพาเลท  ฯลฯ อย่างไรก็ตาม รถยกแบ่งประเภทการขับเคลื่อนออกได้ 2 ประเภทดังนี้

1.การขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ โดยใช้น้ำมันหรือแก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน

2.การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนรถยกไฟฟ้า

ทั้งหมดนี้ ก็คือ การอบรมรถยกและผู้เข้ารับการอบรมรถยกจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการอบรม เพื่อเป็นแนวทางให้คุณได้ศึกษาและได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถยก ท่านใดสนใจเข้ารับการอบรมรถยกหรือนายจ้างต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมรถยก เลือกสถาบันที่รับอบรมรถยกเป็นสถาบันที่เชื่อถือได้ สถานบันต้องได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับมาตรฐาน ISO : 9001